ຄະນະກຳມະການ

ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານສະມາຄົມກາເຟລາວ
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານສະມາຄົມກາເຟລາວແມ່ນ ເປັນການນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ ໂດຍອິງຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກສະມາຊິກໃນກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດຂອງສະມາຄົມ, ໄລຍະການເຮັດງານຂອງຄະນະກຳມະການແມ່ນ 3 ປີ, ປະກອບມີ 5-9 ທ່ານ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສາມາດສະໝັກເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຖິງ ສາມສະໄໝ, ຖ້າຫາກຕຳແໜ່ງຂອງຄະນະກຳມະການຫວ່າງໃນໄລະເວລາໃດໜື່ງ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ຄະນະບໍລິຫານ ປະຈຸບັນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສະເໜີເປັນໜຶ່ງ ສຳລັບສະມາຊິກທົ່ວໄປເພື່ອແທນຕຳແໜ່ງທີ່ຫວ່າງເປົ່າ.
ຄະນະກຳມະການ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ(2011-2013) ປະກອບມີ 9 ທ່ານ ລວມທັງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ.
 
 ປະທານ :  ທ່ານສີນຸກ ສີສົມບັດ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ບໍລິສັດກາເຟສີໜຸກຈຳກັດ sinouk 
 ຮອງປະທານ: ທ່ານ ແສງຈັນ ຄຳມຸນທາ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ບໍລິສັດ ແສງໄຊການຄ້າຈຳກັດ  sengchanh
 

ຮອງປະທານ: ທ່ານ ນາງບຸນເຮືອງ ລິດດາງ,

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມບໍລິສັດດາວເຮືອງຈຳກັດ
 bouheung
 ທ່ານ ເສກສັນ ຈັນທະສັກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດອຸດົມຊັບ  seksan
 ທ່ານບຸນຍູ ດວງສາຍາ ຮອງປະທານກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເມືອງປາກຊ່ອງ  bounyou
 ທ່ານໂອໄລ ສູວັນນະຄຳມີ, ປະທານ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເມືອງເລົ່າງາມ  odai
 ທ່ານ ນາງສູນທອນ ນະພອນສັກ, ປະທານກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເມືອງທ່າແຕງ  sounthorn
 ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ທັນສາຟາງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດພັດທະນາກະສິກຳການຄ້າ ພູພຽງບໍລະເວນຈຳກັດ  bounthieng
 

ທ່ານ ພິດາວ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ພີດາວຈຳກັດ

 pheedao
ທີ່ປຶກສາຄະນະກຳມະການ: ທ່ານ ນາງ ເລືອງ ລິດດາງ, ກຸ່ມບໍລິສັດດາວເຮືອງຈຳກັດ leuang