ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກາເຟລາວ

ກາເຟໄດ້ຖືກປູກຂື້ນຢູ່ໃນປະເທດລາວເປັນເວລາ 100 ກວ່າປີແລ້ວ. ປະຈຸບັນນີ້ກາເຟໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໂດຍສະເພາະຕໍ່ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດກາເຟເປັນຕົ້ນຕໍ. ສະນັ້ນ, ຂະແໜງການກາເຟຈິ່ງນຳການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມມັ່ງຄັ້ງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ແລະ ຈຸດປະສົງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ.

ຄຸນນະພາບທີ່ສູງຂອງກາເຟລາວອາຣາບີກາ ແລະ ໂຣບັສຕາກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ກາເຟລາວປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປສູ່ຫຼາຍໆປະເທດໃນເອີຣົບ, ເອເຊຍ ແລະ ອາເມຣິກາ.

ໃນໜ້າເວັບຕ່າງໆເລົ່ານີ້ ທ່ານສາມາດຊອກຫາເພີ່ມເຕີມໄດ້ ກ່ຽວກັບກາເຟລາວໃນອາດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ.

ທ່ານຕ້ອງການຢາກໄປທ່ຽວຊົມສວນກາເຟໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ບໍ? ທ່ານຢາກຮູ້ວິທີທີ່ຈະນໍາກາເຟເຂົ້າສູ່ປະເທດຂອງທ່ານບໍ?

 

ທ່ານຢາກຮູ້ວ່າຈະຊອກຫາຮ້ານກາເຟຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ໄຊ້ກາເຟລາວບໍ? ຄຳຕອບທັງໝົດມີຢູ່ທີ່ນີ້.....

ຂໍ້ມູນ