ເທສະການກາເຟລາວຄັ້ງທີ 1 ປີ 2014

ງານບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວ ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ
ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 24 – 26 ຕຸລາ 2014  

slide8laa

 

 

 

ຈັດຂື້ນຮ່ວມກັນໂດຍບັນດາຜູ້ປະກອບການກາເຟທັງໝົດໃນ ສປປລາວ.

ບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວຄັ້ງປະຖົມມະເລີກແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳລັບຜູ້ຜະລິດ,ຜູ້ຄ້າຂາບ ນັກວິໃຈ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ

  • ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກາເຟລາວ
  • ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດກາເຟ
  • ເພື່ອເປັນການຄົ້ນຫາພູພຽງບໍລະເວນ - ເຊິ່ງແມ່ນພື້ນທີ່ປູກກາເຟເປັນຕົ້ນຕໍ ຂອງ ສປປລາວ

ກິດຈະກຳຂອງງານບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວ

 

pagelcasponsors1