ເທສະການກາເຟລາວຄັ້ງທີ 1 , ວັນທີ 24-26 ຕຸລາ

 

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບສະມາຊິກຂອງຕົນ

ອັນໃດທີ່ເປັນພິເສດສຳລັບກາເຟລາວ? ຄົ້ນຫາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງມັນ

news02 la

ທ່ານທີ່ສົນໃຈໃນການຊື້ເມັດກາເຟຂຽວ ຫຼື ກາເຟທີ່ອົບແລ້ວຈາກລາວ ຊອກຫາໄດ້ວ່າຈະຊື້ດ້ວຍວິທີໃດ…